TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI, TƯƠNG LAI CỦA BẠN

Chúng tôi mong muốn giúp bạn sống tốt hơn bằng cách cung cấp càng nhiều con đường càng tốt cho lợi ích của bạn. Cuộc sống chưa bao giờ bổ ích, sinh lãi và hoàn thành cùng một lúc.

VISION

We envision a company that continues to improve the lives of its members. By helping them to be successful, VITAXEL itself will continue to prosper.

TALENT

We want to refine our member’s individual talents & bring out the best in them. By being the best, they can lead better lives!

EXCEL

We push our members for excellence because we believe that self-fulfillment is the best motivator to a better life.

VISION

Chúng tôi hình dung một công ty tiếp tục cải thiện cuộc sống của các thành viên. Bằng cách giúp họ thành công, chính VITAXEL sẽ tiếp tục phát triển.

TALENT

Chúng tôi muốn tinh chỉnh tài năng cá nhân của thành viên của chúng tôi và phát huy tốt nhất trong họ. Bằng cách họ trở nên tốt nhất, họ có thể có cuộc sống tốt hơn!

EXCEL

Chúng tôi thúc đẩy các thành viên của chúng tôi trở nên xuất sắc bởi vì chúng tôi tin rằng ‘tự hoàn thành’ là động lực tốt nhất để có một cuộc sống tốt hơn.

CHỌN VITAXEL
CHỌN CUỘC SỐNG TỐT HƠN

Làm giàu cho bản thân về mặt xã hội và tài chính trong khi gặt hái vô số phần thưởng khi bạn tham gia VITAXEL.

MẠNG LƯỚI

Gặp gỡ những người có ảnh hưởng,cố vấn và trở nên một phần mạng lưới của thành viên toàn cầu.

LỢI NHUẬN

Kiếm tiền cho cuộc sống tốt hơn bằng cách tận dụng mạng lưới của bạn.

PHẦN THƯỞNG

Mang lại lợi ích cho công việc của bạn khi trở nên thành viên VITAXEL đi kèm với các gói du lịch và mua sắm đặc biệt.

CHOOSE VITAXEL,
CHOOSE A BETTER LIFE

Enrich yourself socially and financially while reaping countless rewards along the way when you join VITAXEL.

NETWORKING

Meet influential people, gain mentors
and be a part of a global network of members.

PROFIT

Earn your way to a better life by leveraging on your network to make the most out of what drives you.

REWARD

Reap the benefits of your hard work with a VITAXEL membership that comes with special travel and shopping perks.

SảN PhẩM & Và DịCh Vụ

Là thành viên của VITAXEL, bạn có thể sử dụng các điểm đã thu thập của mình để đổi các sản phẩm và dịch vụ khác nhau từ sản phẩm sức khỏe, du lịch, thương mại điện tử và nhiều hơn nữa!

 • VTrip
 • VTravel
 • VApps
 • Vion Market

NẮM BẮT CƠ HỘI NÀY

LÀM GIÀU CHO CHÍNH MÌNH VỀ MẶT XÃ HỘI VÀ TÀI CHÍNH NGAY HÔM NAY!

3 LEADING TECHNOLOGIES

Travel

 • All-inclusive Booking Engine (Hotel, Airfare, Car Rental, Tours, etc)
 • Expedia TAAP Booking Engine
 • Discounted Price
 • Travel Rebate
 • Unlimited Use

E-Commerce

Find amazing deals on:

 • Electronics(Drones, Laptop, etc)
 • Smart Phone
 • Fashion
 • Footwear
 • Accessories

Blockchain Technology

 • Leading Techonology for Digital Assets
 • Trusted & Tested System for Money Trasfer & Money Mransactions
 • Cryptocurrency & Bitcoin Changing the Way the World Sees Money
 • Second Generation of the Internet for Shared Equity, Contract, Records
 • Decentralized: Durable, Robust, Transparent. Can't be Corrupted