Hệ ThốNg NềN TảNg MộT CửA

Tại VITAXEL, chúng tôi cố gắng đổi mới và để giúp các thành viên của chúng tôi sống tốt hơn. Giới thiệu VAPP, một nền tảng được tùy chỉnh để cập nhật những tin tức mới nhất về VITAXEL, các sự kiện VITAXEL sắp tới cũng như giám sát các hoạt động mạng và VPOINT.

VApps

A One-Stop Platform System

At VITAXEL we strive for innovation and simplicity to help our members live better. Introducing VAPP, a custom-made platform to keep updated with the latest VITAXEL news, upcoming VITAXEL events as well as monitoring VPOINT and network activities.

NềN TảNg Dễ Sử DụNg Cho CáC ThàNh ViêN

Tập trung vào việc xây dựng mạng của bạn và để VAPP lo lắng về phần còn lại.

Tuyệt đẹp và chức năng

Một giao diện đẹp được thiết kế để tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng.

Cập nhật theo thời gian thực

Luôn cập nhật với trạng thái mạng của bạn và các sự kiện VITAXEL mới nhất.

Tin TứC, LịCh TrìNh & Sự KiệN

VAPP ở đây để giữ cho các thành viên của chúng tôi được cập nhật với tin tức, lịch và sự kiện mới nhất của VITAXEL. Tải về ngay bây giờ và không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội để xây dựng mạng của bạn.

Hãy nắm bắt cơ hội, thay đổi và tham gia cùng chúng tôi.

TẢI XUỐNG ỨNG DỤNG

Take a chance, make a change, and join us.

DOWNLOAD THE APP